Vairāk par transporta pakalpojumiem

Mūsu uzņēmumā ir integrētas automašīnas, kas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo apbedīšanas pakalpojumu veikšanai- aprīkojumu un instrumentiem. Mūsu automašīnas ir aprīkotas ar ledusskapjiem, kas ļauj pārvadāt mirušā ķermeni un saglabāt tā stāvokli visa ceļojuma laikā. Automašīnas kamerā visā pārvadāšanas laikā tiek uzturēta noteikta temperatūra, kas ļauj mirušā ķermeni nodot neizmantotā stāvoklī.

Mūsu uzņēmums nodrošina sertificētu, specializētu transportu mirušā pārvadāšanai šādos gadījumos:

  • Mirušo transportēšana no nāves vietas (dzīvoklis, pansionāts, slimnīca u.c.) uz morgu.

  • Mirušo nogādāšana Latvijas krematorijā.

  • Pilns kravas pieņemšanas pakalpojumu klāsts 200.

  • Apbedīšanas pakalpojumi visā Latvijā.

  • Nodrošināt mirušā pārvadāšanu ES un NVS valstīs.

  • Apbedīšanas piederumu piegāde uz vēlamo adresi; mirušo ievietošanu zārkā.


Ritual Serviss transporta galerija